inhoud | concepten | cocreatie

Behouden Huys 2.0

concept - ontwerp

Amsterdam - St. Petersburg - Moskou

Nederland - Rusland

2012

In nauwe samenwerking met de talentvolle Amsterdamse architect Jasper Eustace heeft CoCreatives in 2012 het concept Behouden Huys 2.0 ontwikkeld. Inspiratie was zowel verleden als heden; enerzijds de gedwongen overwintering in het echte ‘Behouden Huys’ door de bemanning van de 16de eeuwse poolreiziger Willem Barentsz op het Russische eiland Nova Zembla, anderzijds het naderende bilaterale Nederland-Ruslandjaar in 2013.

Concept was een multifunctionele ruimte ingericht op performances (podium), ontdekken (expositie) en ontmoeten (business hub). Voor het ontwerp hebben we ons laten inspireren door vormen uit de maritieme wereld en het door het pakijs gekraakte schip van Barentsz in het bijzonder. In het ontwikkelproces kregen we veel ondersteuning van o.a. de Barentsz-scheepswerf in Harlingen, het Grachtenfestival Amsterdam, alsmede de beoogde eerste locatie van ‘Het Behouden Huys 2.0’, de Hermitage in onze hoofdstad.

Copyright: CoCreatives & Eustace Architectuur

Na Amsterdam zou het ‘paviljoen’ gaan reizen naar St. Petersburg (NEVA-beurs) en Moskou (Gorki Park), alsmede naar maritieme evenementen in Harlingen, Rotterdam en Amsterdam. Het eveneens ontwikkelde financieringsmodel was geënt op het inhoudelijk-ruimtelijk ontwerp; de ‘scheepsribben’ van het Huys konden per stuk worden gekocht door organisaties met (gewenste) nauwe banden met Rusland. In ruil daarvoor kregen ze exclusieve mogelijkheden in en rond het ‘Behouden Huys 2.0’.

Door een hele reeks politieke incidenten is het Nederland-Ruslandjaar 2013 voor velen, inclusief wij, totaal anders gelopen dan gehoopt. Dit is een belangrijke reden dat het ‘Behouden Huys 2.0’ vooralsnog op de tekentafel is blijven liggen. Op naar een volgend Nederland-Ruslandjaar…?

Partners

Eustace Architectuur

partner-in-crime

Grachtenfestival Amsterdam

cultureel partner

Hermitage Amsterdam

locatiepartner

SICA (nu ‘Dutch Culture’)

Werkgroep Nederland-Ruslandjaar 2013
advies

Kenmerken

Aanleiding
eigen initiatief
Rollen
initiatiefnemer
conceptontwikkelaar
onderzoeker-schrijver
Producten
concept
ontwerp
Inhoudelijke thema’s
Noordpool
maritiem