inhoud | concepten | cocreatie

Dialoogtafel
Zorg en Technologie

Regio Den Haag

Nederland

2017

- heden

Het lectoraat mantelzorg van De Haagse Hogeschool doet onderzoek en geeft onderwijs over zorgsituaties waarbij de menselijke relatie centraal staat. Een weegschaal met drie schalen, de Care Justitia, wordt hierbij vaak ingezet als didactisch hulpmiddel. Elke schaal staat symbool voor een andere partij binnen de zorgsituatie: zorgvrager, mantelzorger en de professional.

Het lectoraat probeert - in dialoog met anderen – te ontdekken wat de juiste balans tussen deze drie partijen. En welke rol technologie hierbij kan spelen. Om deze belangwekkende dialoog meer en beter te voeren, vroeg het lectoraat aan CoCreatives om een speciale dialoogruimte voor hen te ontwikkelen. Voor mij als conceptontwikkelaar is zo’n object als de weegschaal met drie schalen geweldig. Het is niet alleen tastbaar, maar vooral ook een krachtige metafoor. Dusdanig dat ik vond dat de enige juiste plek voor de weegschaal het letterlijke middelpunt van de beoogde ruimte was. Dit is heel mooi gelukt. Met de weegschaal als fundament hebben we inhoudelijk, conceptueel en ruimtelijk het symbolische getal drie zoveel mogelijk terug laten komen.

Momenteel reist de dialoogtafel door regio Den Haag.

Foto’s: Wibe Koopman

Dialoog­tafel in beeld

Productie
De Haagse Hogeschool
2017

4:20 min

Testimonial

In 2016 en 2017 heeft het lectoraat Mantelzorg van De Haagse Hogeschool intensief samengewerkt met CoCreatives. Wat ik als lector zeer prettig vond waren in eerste instantie de goede vragen om duidelijk te krijgen wie 'wij' zijn en wat wij willen. De realisatie van 'een dialoogtafel zorg en technologie' kent vele mogelijkheden. Diederik wist goed door te dringen tot de kern van het lectoraat en nam alle tijd om die kern te vertalen in de opdracht om een dialoogtafel te realiseren. Diederik communiceert helder, is prettig in de omgang en heeft een mooi netwerk van mensen die kunnen bijdragen aan de realisatie van de opdracht. Wat Diederik bijzonder maakt is zijn visie op 'hoe' burgers, jong en oud, kennis tot zich nemen en situaties ervaren. Hij weet hen te bereiken!
Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer
Lector Mantelzorg, De Haagse Hogeschool

Partners

Lectoraat Mantel­zorg, De Haagse Hoge­school

opdrachtgever en concept­ontwikkeling

Oil

technisch ontwerp en productieadvies

Museon

interactie-ontwerp en technische installatie

Jubelz

grafisch ontwerp

Studio Bijt

productie meubels

Letter Center Amstelveen

belettering

Kenmerken

Aanleiding
in opdracht
Rollen
concept­ontwikkelaar
producent
Producten
concept
dialoogtafel
Inhoudelijke thema’s
mantelzorg
educatie