inhoud | concepten | cocreatie

Edukans Onderwijs­expeditie

training – reisleiding - eindverantwoordelijke

Uganda - India - Kenia - Ethiopië

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Geen kopieerapparaat, geen tablets, geen pennen en 67 kinderen in één klaslokaal… In 2003 vond de eerste Edukans Onderwijsexpeditie plaats in Uganda, Oost-Afrika. Ik was als PABO-student mee als deelnemer. Tijdens de onderwijsexpeditie ontdekken PABO-studenten hoe het is om leerkracht te zijn in een ontwikkelingsland. Wat zijn de uitdagingen, waar liggen kansen, welke inzichten neem je mee terug naar Nederland? Gedurende de intensieve studiereis wisselden we kennis en ervaringen uit met Ugandese medestudenten, leerkrachten en maatschappelijk werkers. De enorme uitdagingen van het land (oorlog, AIDS, corruptie, analfabetisme, ongelijkheid tussen jongens en meisjes) stonden in schril contrast met de veerkracht en levensvreugde van veel Ugandese kinderen.

Geraakt door de bijzondere ontmoetingen en avonturen in Uganda, wist ik op de terugweg één ding zeker: deze ervaring is van onschatbare waarde. Het leidde bij mij tot een enorme groeicurve op het gebied van flexibiliteit, creativiteit, stressbestendigheid, communicatie- en relativeringsvermogen. Allemaal eigenschappen die ik elke leerkracht gun. Het is daarom dat ik in de jaren daaropvolgend als vrijwilliger vier Onderwijsexpedities heb geleid als staflid of eindverantwoordelijke: tweemaal in India (Bangalore en New Delhi) en tweemaal in Oost-Afrika (Kenia en Ethiopië).

Foto’s: Diederik Veerman

De plek, cultuur en het groepsproces was elke keer weer anders. Desalniettemin zag en ervoer ik - waar ook ter wereld – wat je met oprechte nieuwsgierigheid en bevlogenheid kan bereiken. Inmiddels is ‘Onderwijsexpeditie’ door Edukans omgedoopt tot ‘World Teacher’. Het programma is en blijft minstens zo waardevol voor iedereen werkzaam in het onderwijs.

De reis van je leven

Productie
Edukans
2017

1:59 min

Testimonial

Toen Diederik Veerman zich begin 2003 aanmeldde als deelnemer voor onze eerste Onderwijsexpeditie was gelijk al duidelijk dat we te maken hadden met een zeer gedreven, enthousiaste en getalenteerde PABO-student. Hij bleek in staat dit enthousiasme en grote betrokkenheid voor ontwikkelingssamenwerking en wereldburgerschap over te brengen op anderen. Het lukte hem, samen met een groepje andere Zeeuwse studenten, om dit enthousiasme om te zetten in een groot opgezet sponsorevenement ‘Zeeland voor Uganda’ dat qua omvang en opbrengst nog steeds bekend staat als ‘een groots Edukans evenement’.

Daarna is hij lang (tot 2012) betrokken geweest als vrijwilliger bij het werk van Edukans. Hij gaf trainingen en is met diverse reizen mee geweest als begeleider en later als eindverant­woordelijke. Zo bezocht hij landen als Uganda, India, Kenia en Ethiopië. Op die manier betrok hij vele deelnemers bij ontwikkelings­samenwerking en bij het belang van goed onderwijs wereldwijd.

Vanaf het moment dat hij werkzaam was bij het Museon, wist hij zijn leidinggevenden daar te overtuigen dat het zinvol zou zijn om op projectbasis samen te werken met Edukans. Dit leidde tot de organisatie van twee cursusdagen wereldburgerschap in 2011 en 2012 met op beide dagen een 10-tal workshops. Kortom: Diederik is een zeer creatieve, betrouwbare en gepassioneerde vakman waarmee het heel prettig samenwerken is!
Frits Kruiswijk
Senior programma adviseur Edukans

Partners

Edukans

organisator

Kenmerken

Aanleiding
vrijwilligers­werk
Rollen
workshop­trainer
staflid-coach
eindverant­woordelijke
Producten
onderwijs­expeditie
uitwisselings­programma
Inhoudelijke thema’s
educatie
ontwikkelings­samenwerking