inhoud | concepten | cocreatie

That’s Right!

Kinder­rechten­festival

Stadsdeel Escamp

Den Haag
Nederland

19

november
2016

In opdracht van gemeente Den Haag ontwikkelt en organiseert CoCreatives het concept voor de eerste editie van het That’s Right! Kinderrechtenfestival in stadsdeel Escamp. Ongeveer 500 bezoekers – waarvan circa 300 kinderen – kwamen op zaterdag 19 november op het festival in Escamp af. In Kindcentrum Bamboe stonden talloze activiteiten en workshops op het programma. Van vloggen tot natuurparfum maken, van breakdancen tot het bouwen aan de stad van de toekomst. Aanleiding en inspiratiebron voor het kinderrechtenfestival was de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind dat wereldwijd werd gevierd.

Meer info (o.a. over editie 2017): www.facebook.com/kinderrechtenfestival

Foto’s: Sonny Lensen

Testimonial

Diederik kwam min of meer toevallig op ons pad om het kinderrechtenfestival te organiseren. Er is in een heel korte tijd een heel mooi resultaat neergezet: veel blije bezoekers, inhoud en fun werden op een luchtige en toegankelijke manier gecombineerd, het concept kinderrechten zat op een onopvallende wijze in eigenlijk alle aspect verwerkt. CoCreatives wist soepel diverse spelers te betrekken en te verbinden; van welzijnspartner tot schoolorganisatie en van gemeentelijke- tot (commerciële) workshopaanbieders. Ook wisten het projectteam in die korte tijd ruim voldoende vrijwilligers uit de eigen achterban te enthousiasmeren om de dag tot een succes te brengen.

Er was beperkt tijd en budget om dit te organiseren en mede dankzij de medewerking van diverse partners, maar zeker ook dankzij de flexibele en creatieve insteek van CoCreatives is het project een succes geworden en wordt er over een vervolgversie gesproken.

Ik heb Diederik ervaren als een creatieve enthousiaste plan ontwikkelaar, die snel kan schakelen tussen conceptuele en praktische zaken en open staat voor inbreng van buitenaf en dat als vanzelfsprekend mee neemt in verdere uitwerking. Het was prettig samenwerken.
Dokie Claessens
projectleider Haagse Kracht Escamp, gemeente Den Haag

Partners

Gemeente Den Haag, stads­deel Escamp

opdrachtgever, adviseur

Kindcentrum Bamboe

gastheer, host

Ruimte voor de Stad

inhoudelijk partner, workshop­gever

Museon

inhoudelijk partner, workshop­gever

Dutch VR

augmented reality meubel

Stichting Mooi

communicatie­partner, workshop­gever

Stichting Aight

workshop­gever

Stichting I & Art

workshop­gever

Olifant Media

adviseur social media

Kenmerken

Aanleiding
in opdracht
Rollen
concept­ontwikkelaar
organisator
community­manager
Producten
concept
festival
sociale media
Inhoudelijke thema’s
kinderrechten
educatie
ruimtelijke ordening