inhoud | concepten | cocreatie

Platform Technologie voor gezondheid

onderzoek - visualisatie

De Haagse Hogeschool, Den Haag

Nederland

2016

In de onderzoeksgroep ‘Kwaliteit van Leven: Mens en Technologie’ werken vier faculteiten en negen lectoren van De Haagse Hogeschool samen aan de onderzoeksvraag: hoe kunnen we de kwaliteit van leven van mensen bevorderen door mens, omgeving en technologie te verbinden?

In 2016 is er de ambitie om op dit terrein een kenniscentrum te ontwikkelen. Een kenniscentrum is een plek waar onderzoek, onderwijs en buitenwereld samen komen met als kern een meerjarig multidisciplinair onderzoeksprogramma gericht op innovatie van de beroepspraktijk en –onderwijs. Hoe dat kenniscentrum er concreet uit moet komen te zien, en welke speerpunten dit beoogde centrum zou moeten krijgen, waren aspecten die nog niet waren uitgekristalliseerd. CoCreatives kreeg dan ook de vraag om het kenniscentrum concreter gestalte te geven.

Visualisaties: Spraakmakende Verbeelding / CoCreatives

In nauwe samenwerking met Thomas van Daalen van Spraakmakende Verbeelding, hebben we de uiteenlopende ideeën over het beoogde kenniscentrum geïnventariseerd en gevisualiseerd. Dit door middel van beleidsonderzoek, interviews met lectoren en opleidingsdirecteuren, en interactieve groepssessies.

Eindproduct was een serie aan visualisaties gebaseerd op inhoudelijke analyse alsmede tien aanbevelingen richting de toekomst. Tijdens een groot visieoverleg – onder leiding van CoCreatives en Spraakmakende Verbeelding - dienden de visualisaties en bevindingen als aanjager van een constructieve dialoog door de meest belangrijke stakeholders.

Partners

De Haagse Hogeschool

opdrachtgever

Thomas van Daalen

Spraakmakende Verbeelding
visueel denker en tekenaar

Kenmerken

Aanleiding
in opdracht
Rollen
onderzoeker
interviewer
gespreksleider
concept­ontwikkelaar
Producten
inhoudelijke visualisaties
Inhoudelijke thema’s
educatie
onderzoek
gezondheid
technologie