Get relevant, stay relevant

Wat en hoe

Keynote speeches

Advieswerk

Concept­ontwikkeling

CoCreatives ondersteunt individuen en organisaties in hun streven om betekenisvolle verbindingen te realiseren met een specifieke gemeenschap.

Het realiseren van betekenisvolle verbindingen houdt in dat jouw initiatief, jouw organisatie er werkelijk toe doet voor een bepaalde groep mensen. Of het nou Scheveningse surfers zijn of serious-gaming specialisten, Limburgse moskeegangers of Dutchbatters met PTSS; je kan voor hen - of voor een geheel andere gemeenschap – relevant worden en blijven.

Keynote speeches

Stilstaan bij het kleine, het alledaagse kan net zo krachtig zijn als het meekijken over de schouders van grote denkers en doeners. Ik doe het allebei. Het liefst werk ik op basis van een stevig fundament, waarbij ik vraagstukken van opdrachtgevers kan kaderen en van diepgang kan voorzien. Diepgang door in het verleden, heden en toekomst op zoek te gaan naar onverwachte perspectieven, bijzondere anekdotes en inspirerende invalshoeken.

Meer weten? Klik hier voor een oriënterend gesprek met mij.

Advieswerk

Iedere organisatie en ieder individu heeft regelmatig behoefte aan een deskundig en integer persoon die meekijkt, meeleest en vrijuit constructieve feedback geeft. Als adviseur beschouw ik mezelf als critical friend.

Friend omdat ik enkel mijn energie en kennis deel met personen en instellingen die voor en met een bepaalde gemeenschap van betekenis willen zijn. Men wilt oprecht maatschappelijke meerwaarde verwezenlijken. ‘Critical’ omdat ik mogelijk niet datgene teruggeef wat je wilt horen, maar wel wat je nodig hebt om relevant te worden en te zijn. Dit advieswerk kan verschillende vormen hebben qua intensiteit: gefocust op een specifiek, te ontwikkelen vraagstuk of project, of aanhakend op een lopend project van maatschappelijke waarde.

Zoek jij een critical friend die uitdaagt, bijstuurt of aanjaagt? Ik sta je graag naast je als jou/jullie intellectueel-conceptueel vertrouwenspersoon.

Meer weten? Klik hier voor een oriënterend gesprek met mij.

Conceptontwikkeling

Onder andere geïnspireerd door The art of relevance van Nina Simon en leerzame lessen uit eigen – geslaagde en minder geslaagde - projecten , heb ik een specifieke aanpak bij het ontwikkelen van concepten. Het zijn maatwerkprogramma’s die – met voldoende aandacht en tijd voor en met de gemeenschap – gaan resulteren in een open, duurzaam en zeer waardevol traject voor alle betrokkenen.

  1. Ambitie en afbakenen
    We starten heel simpel met de waarom-vraag. Waarom willen jullie dit? Op basis van een bevredigend antwoord gaan vervolgens de gemeenschap, de groep mensen definiëren voor wie je relevant wilt gaan worden. Let op, dit is geen doelgroep aan wie je jouw product of project wilt verkopen.
  2. Verwonderen en verdiepen
    We gaan op zoek naar uiteenlopende vertegenwoordigers van deze community. Online, maar vooral offline. We leren van hun ervaringen. Door te kijken, te vragen, te luisteren, door nog meer te vragen ontdek je steeds meer puzzelstukjes. Wie zijn de kartrekkers binnen deze community? Wie niet en waarom? Wat is een ieders geschiedenis? Waar wil men naartoe? Wat zijn hun doelen, visies, zorgen en talenten? Wat zijn die van jou(w organisatie)? Deze brengen we allemaal in kaart voor stap drie.
  3. Ontwikkelen, overdragen en bewaken
    Verken – op basis van de uitvoerige stap twee – met de aanjagers van de gemeenschap potentiële concepten. Het zijn ideeën die primair gebaseerd zijn op hun behoeften en talenten, maar tevens ook passen bij de identiteit, visie en capaciteit van jouw organisatie.

Relevante vragen die we daarbij gaan beantwoorden zijn: welk passende idee(ën) kunnen jullie (gezamenlijk) ontwikkelen? Welk concept gaat binnen de gemeenschap daadwerkelijk nieuwe betekenissen creëren, verlangens vervullen, idealen dichterbij brengen? De meest kansrijke gaan we daadwerkelijk – op basis van beschikbare bronnen - in de praktijk brengen. Voor deze realisatiefase vindt CoCreatives een geschikte partij om het uitgewerkte concept te gaan uitvoeren. De rol van CoCreatives wordt dan conceptbewaker, belangenbehartiger en/of adviseur, met name om de verbinding tussen jou en de gemeenschap te verduurzamen.

Meer weten? Klik hier voor een oriënterend gesprek met mij.